Maatregelen Coronavirus

Beste patiënten,

Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die werden genomen door de overheid, wijzen we jullie graag op volgende aandachtspunten:

 1. Voor covid klachten kan ook een telefonisch consult worden ingeboekt: 
 • Boek uw afspraak 'telefonisch consult' online.
 • U wordt in de loop van de dag opgebeld door een arts. Hiervoor dient u niet naar de praktijk te komen.
 • Gelieve de reden van contact duidelijk te vermelden.
  • Doorverwijzing nodig voor COVID triage centrum:
   • COVID 19 klachten
   • Terugkeer uit rode zone
  • Voorschrift (indien verlenging bloeddrukmedicatie, graag zelf meten van bloeddruk).
  • Medisch advies

2. Gelieve zoveel mogelijk in de voormiddag te bellen.
3. Indien een huisbezoek noodzakelijk is, gelieve dit tussen 08.00 uur en 10.00 uur telefonisch aan te vragen
4. Voorzie een mondmasker. Ook als begeleider zet je een masker op voordat je de praktijk binnenkomt.
5. Kom alleen, indien nodig mag 1 begeleider de patiënt vergezellen op consultatie.
6. Gelieve niet met cash te betalen. Download indien mogelijk de bancontact app.
 

 


Extra informatie:

 • Gelieve te vermelden als je zelf of je huisgenoten klachten van COVID 19 hebben of als jullie in contact zijn geweest met besmette personen.
 • Voor meer info kan u steeds terecht op www.info-coronavirus.be of op het nummer 0800/14.689

Wachtdienst:

Bij afwezigheid van de artsen kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 1733 (gelieve uw rijksregisternummer bij de hand te houden). 

De wachtdienst begint elke avond om 19u.
In het weekend begint de wachtdienst van vrijdag 19u tot maandag 8u
Op feestdagen begint de wachtdienst van avond tevoren 19u tot 's anderendaags 8u.