Maatregelen Coronavirus

Beste Patiënten,

Naar aanleiding van het Coronavirus en de maatregelen die werden genomen door de overheid, wijzen we jullie graag op volgende aandachtspunten:

 1. Enkel voor niet-infectieuze klachten kan online een afspraak gemaakt worden. Voor alle andere klachten of bij twijfel of indien u een hoog-risico contact bent van een COVID-patiënt, vragen we u om telefonisch een afspraak te maken (016/73.42.70). Gelieve voor 11 uur te bellen voor een afspraak.
 2. Er kan ook een telefonisch consult worden ingeboekt: 
 • Boek uw plaats 'telefonisch consult' online (vanaf middernacht zijn de telefonische consulten voor die dag online beschikbaar).
 • U wordt in de loop van de dag opgebeld door een arts.
 • Gelieve de reden van contact duidelijk te vermelden.
  • Doorverwijzing nodig voor COVID triage centrum:
   • COVID 19 klachten
   • Terugkeer uit rode zone
  • Voorschrift (indien verlenging bloeddrukmedicatie, graag zelf meten van bloeddruk).

3. Gelieve zoveel mogelijk in de voormiddag te bellen, er staat dan een extra arts te uwer beschikking.
4. Indien een huisbezoek noodzakelijk is, gelieve dit tussen 08.00 uur en 10.00 uur telefonisch aan te vragen
5. Voorzie een (stoffen) mondmasker. Ook als begeleider zet je een masker op voordat je de praktijk binnenkomt.
6. Kom alleen, indien nodig mag 1 begeleider de patiënt vergezellen op consultatie.
7. Gelieve buiten of in de auto te wachten. Maar indien gewenst, is de wachtzaal weer toegankelijk. De arts zal u komen halen of opbellen op uw GSM.
8.Gelieve niet met cash te betalen. Download indien mogelijk de bancontact app.
 

 


Extra informatie:

 • Gelieve te vermelden als je zelf of je huisgenoten klachten van COVID 19 hebben of als jullie in contact zijn geweest met besmette personen.
 • Voorlopig nemen we geen nieuwe patiënten aan.
 • Voor meer info kan u steeds terecht op www.info-coronavirus.be of op het nummer 0800/14.689

Wachtdienst:

Bij afwezigheid van de artsen kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 0903 39 998.

De wachtdienst begint elke avond om 19u behalve op woensdag om 17u.
In het weekend begint de wachtdienst van vrijdag 19u tot maandag 8u
Op feestdagen begint de wachtdienst van avond tevoren 19u tot 's anderendaags 8u.