Beste patiënten,

Dit jaar organiseert onze praktijk opnieuw griepvaccinatiemomenten. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden op de daarvoor voorziene tijdstippen in onze online agenda: op 30/10, 3/11, 5/11, 6/11 of 20/11. Dit is volledig gratis, maar het griepvaccin moet wel door uzelf worden meegebracht. Opgelet: dit zijn geen raadplegingen: er kunnen op deze momenten geen andere problemen besproken worden. Indien u op dat moment toch ziek zou zijn, gelieve uw vaccinatie uit te stellen.

 

Maatregelen Coronavirus

Beste patiënten,

Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die werden genomen door de overheid, wijzen we jullie graag op volgende aandachtspunten:

 1. Enkel voor niet-infectieuze klachten kan online een afspraak gemaakt worden. Voor alle andere klachten of bij twijfel of indien u een hoog-risico contact bent van een COVID-patiënt, vragen we u om telefonisch een afspraak te maken (016/73.42.70). Gelieve voor 11 uur te bellen voor een afspraak.
 2. Er kan ook een telefonisch consult worden ingeboekt: 
 • Boek uw afspraak 'telefonisch consult' online
 • U wordt in de loop van de dag opgebeld door een arts. Hiervoor dient u niet naar de praktijk te komen.
 • Gelieve de reden van contact duidelijk te vermelden.
  • Doorverwijzing nodig voor COVID triage centrum:
   • COVID 19 klachten
   • Terugkeer uit rode zone
  • Voorschrift (indien verlenging bloeddrukmedicatie, graag zelf meten van bloeddruk).
  • Medisch advies

3. Gelieve zoveel mogelijk in de voormiddag te bellen, er staat dan een extra arts te uwer beschikking.
4. Indien een huisbezoek noodzakelijk is, gelieve dit tussen 08.00 uur en 10.00 uur telefonisch aan te vragen
5. Voorzie een (stoffen) mondmasker. Ook als begeleider zet je een masker op voordat je de praktijk binnenkomt.
6. Kom alleen, indien nodig mag 1 begeleider de patiënt vergezellen op consultatie.
7. Gelieve niet met cash te betalen. Download indien mogelijk de bancontact app.
 

 


Extra informatie:

 • Gelieve te vermelden als je zelf of je huisgenoten klachten van COVID 19 hebben of als jullie in contact zijn geweest met besmette personen.
 • Voor meer info kan u steeds terecht op www.info-coronavirus.be of op het nummer 0800/14.689

Wachtdienst:

Bij afwezigheid van de artsen kunt u de wachtarts bereiken via het betaalnummer 1733 (gelieve uw rijksregisternummer bij de hand te houden). 

De wachtdienst begint elke avond om 19u.
In het weekend begint de wachtdienst van vrijdag 19u tot maandag 8u
Op feestdagen begint de wachtdienst van avond tevoren 19u tot 's anderendaags 8u.