Nuttige info

BIJ LEVENSBEDREIGENDE PROBLEMEN : BEL 112 !!!

Dokter van wacht: 1733 (elke avond van 19u tot 's ochtends 8u en in het weekend van vrijdag 19u tot maandag 8u, op feestdag van avond tevoren 19u tot ’s anderendaags 08u). Gelieve uw rijksregisternummer bij de hand te houden. 

Apotheker van wacht : 0903/99 000
Tandarts van wacht : 0903/39 969 (weekend + feestdag van 9u tot 18u)
Oogarts van wacht: 050/55.62.90 (van vrijdag 20u tot maandag 8u)
Antigifcentrum: 070/24 52 45
Tele-onthaal: 106 (24u/24, 7d/7d bereikbaar)
Zelfmoordlijn: 1813 (24u/24u, 7d/7d bereikbaar)