Info praktijk

GROEPSPRAKTIJK

In onze praktijk werken we met 4 dokters samen op één gemeenschappelijke locatie: Hoegaardsesteenweg 78 te 3360 Opvelp (Bierbeek). 

Bij het RIZIV zijn we geregistreerd als huisartsengroepering.

Alle dokters zijn geconventioneerd en werken aan dezelfde tarieven

Indien u in het kader van het GMD recht heeft op een remgeldverlaging van 30%, dan geniet u dit voordeel bij alle dokters van de groepering!

Geniet u van een remgeldafschaffing in het kader van een zorgtraject, dan geldt dat eveneens voor de raadplegingen van alle dokters van de groepering!

Alle dokters hebben toegang tot het medisch dossier van de patiënten.

Binnen de praktijk maken wij gebruik van één gelabeld (=erkend) elektronisch medisch dossier. Informatie op papier wordt bijgehouden in één gemeenschappelijk archief.

Elke dokter van de groepering heeft inzage in uw medisch dossier en is daarbij gebonden aan het beroepsgeheim. De bespreking van onderzoeksresultaten gebeurt bij voorkeur door de dokter die het onderzoek heeft aangevraagd.

Alle beslissingen betreffende de praktijk worden genomen in gezamenlijk overleg. In regelmatig overleg worden ook medische kennis en praktijkervaringen met elkaar gedeeld.

Wij streven ernaar om de vrije artsenkeuze van de patiënten te respecteren, weliswaar binnen de mogelijkheden van onze gezamenlijke agenda. Het aantal afspraken en huisbezoeken dat elke arts individueel kan doen, is niet onbeperkt.

Nuttige informatie:

BELANGRIJK!

Om een vlotte en kwaliteitsvolle praktijkvoering te kunnen realiseren, hebben wij uw medewerking nodig.

GELIEVE DE RAADPLEGINGEN ZO MIN MOGELIJK TE VERSTOREN MET TELEFOON.

De telefoon is als communicatiemiddel onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook zeer storend zijn.

Elk telefonisch contact met de dokter zelf verstoort de afspraak van dat moment, dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden, én het betekent ook vertraging voor alle volgende afspraken. Daarom vragen we aan onze patiënten:

 Beperk de telefonische contacten met de dokter zelf tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen.

Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of van resultaten maakt u best een afspraak. Een telefonische raadpleging is niet mogelijk; telefonisch kan geen diagnose worden gesteld.

VRAAG DE NODIGE VOORSCHRIFTEN EN ATTESTEN TIJDENS UW AFSPRAAK OF HUISBEZOEK.

De inname van medicatie vereist een regelmatige medische controle.

Bij een afspraak of huisbezoek worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een controle nodig is. Het bekomen van een medicatievoorschrift los van een afspraak of huisbezoek kan slechts zeer uitzonderlijk worden toegestaan.

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor o.a.:

  • een voorschrift voor een behandeling, vb.kine,
  • de aanvraag voor een onderzoek, vb.radiografie
  • het invullen van allerhande attesten, vb.sportattest.
  • een aanvraag voor terugbetaling logopedie

Maak hiervoor tijdig een afspraak. 

Afwezigheidsattesten kunnen niet worden opgemaakt zonder dat een dokter de ongeschiktheid heeft kunnen vaststellen tijdens een afspraak of huisbezoek.

VOOR EEN VLOT VERLOOP VAN DE AFSPRAKEN VRAGEN WIJ U MET AANDRANG

1) Kom zelf op tijd.

Wachten op een patiënt die te laat is, betekent vertraging voor alle volgende afspraken.

2) Per afspraak wordt 15 minuten voorzien.

Indien u een afspraak wenst voor meerdere personen, boek dan 1 afspraak per persoon.

Er is ook meer tijd nodig voor bepaalde onderzoeken (EKG, gynaecologisch onderzoek) en behandelingen (verwijderen van meerdere parelwratje, kleine heelkunde), de bespreking van een ernstig probleem en het invullen van bepaalde documenten, vb.levensverzekering; boek in die gevallen 2 opeenvolgende afspraken of maak telefonisch hiervoor een afspraak.

3) Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Verwittig ons dan tijdig zodat we de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om andere patiënten sneller te helpen. De afspraak kan 12 uren voor de afspraaktijd geannuleerd worden door de patiënt.

GELIEVE EEN ADRESWIJZIGING, OOK WIJZIGING VAN MUTUALITEITSGEGEVENS en dergelijke DOOR TE GEVEN AAN DE PRAKTIJK.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!